1Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen.
2Hakemuksen mukana toimitetaan viimeisen 6 kuukauden aikana otettu valokuva, jonka koko on 3,5 x 4,5 cm.
3Asiakkaan tulee toimittaa tiedot vanhan passin voimassa olevasta viisumista. Jos voimassa oleva viisumi on olemassa, myös vanha passi on toimitettava meille.


1Monikertaviisumi 12 kk
2Monikertaviisumi 12 kk (toimitusaika 2,5 viikkoa)
Pikakäsittelyllä 2,5 viikkoa.
3Monikertaviisumi 24 kk (toimitusaika 2,5 viikkoa)
4Monikertaviisumi 36 kk (toimitusaika 2,5 viikkoa)
Tarvittavat asiakirjat: passi, matkavakuutustodistus, passikuva ja edellisen viisumin kopio (jos sellainen on).
5Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten, jotka matkustavat yksin tai yhden vanhempansa kanssa, on liitettävä viisumihakemukseensa myös seuraavat asiakirjat:
Jos molemmat vanhemmat ovat Suomen kansalaisia, henkilötietosivujen kopiot vanhempien passeista (jos vanhemmalla ei ole passia, mukaan liitetään muun henkilöllisyystodistuksen kopio). Jos toinen vanhempi on Venäjän kansalainen tai hänellä on sekä Venäjän että Suomen kansalaisuus, henkilötietosivujen kopiot vanhempien passeista sekä vanhemman (Suomen kansalainen) allekirjoittama ja maistraatissa vahvistama kirje, jossa hän antaa luvan hakea lapselleen viisumia Venäjälle. (Tarvittaessa kirjeen voi kirjoittaa etukäteen viisumikeskuksessa.)
6Jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi:
Jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi, hakemukseen on liitettävä väestörekisterijärjestelmästä saatu ote, josta näkyvät tarvittavat tiedot. Jos lapsella on vain yksi huoltaja, mukaan on liitettävä oikeuden päätös tai maistraatista saatava virkatodistus, josta näkyvät tarvittavat tiedot. Jos toinen vanhempi on kuollut, mukaan on liitettävä virkatodistus maistraatista. Jos toisen vanhemman asuinpaikka ei ole tiedossa, mukaan on liitettävä asianomaisen viranomaisen vahvistama todistus.

Venäjän viisumin online-tilaus